hlavná stránka
Hlavná stránka Kontakty Štatistika a krúžky Učitelia Triedy Úspechy Projekty História školy Školský časopis predmety

Najlepší žiaci v školskom roku 2007/2008

  Prehliadka diplomov

 

Meno žiaka Názov súťaže Umiestnenie
Boťánková Margaréta Pia, 1.A

Senické zlaté jabĺčko Hlavná cena
Gáfrik Andre, 3.A Hurbanov pamätník 2. RK
Kollárová Lucia, Mrkva Tomáš, Zichová Ema, Ibrahim Inas, Jurová Kristína, 4.A Hliadky mladých zdravotníkov 2. OK
Závodská Emma, 5.A Matematická olympiáda
Pytagoriáda
1. OK
1. OK
Končitá Jana, 6.A Matematická olympiáda ÚR OK
Blanárik Patrik, 6.A Matematická olympiáda ÚR OK
Nemečková Ľubica, 6.A Európa v škole postup do celoštátneho kola
Pagerka Martin, 7.A Šach 1. OK
Grebeníčková Antónia, 7.A Olympiáda v anglickom jazyku 3. OK
Hodúl Michal, 7.B Súťaž ml. záhradkárov  
Mihálová Magda, 7.B Súťaž ml. záhradkárov  
Jablonický Martin, 7.B Pytagoriáda ÚR OK
Jablonická Petra, 7.B Archimediáda 1. OK
Pschotnerová Petra, 7.B Archimediáda 2. OK
Koprla Martin, 7.B Senické zlaté jabĺčko Hlavná cena
Fuksa Pavol, 8.A Geografická olympiáda ÚR OK
Jamárik Patrik, 8.A Fyzikálna olympiáda 2. OK
Chocholáčková Eva, 8.A Olympiáda vo francúzskom jazyku 2. KK
Lisická Stanislava, 8.B Fyzikálna olympiáda 1. OK
Rossáková M.Mária, 8.B Olympiáda v anglickom jazyku 1. OK
Kolényová Monika, 8.B Súťaž v aranžovaní „Jeseň čaruje“ 1. OK
Fodorová Natália, 9.A Chemická olympiáda 1. OK
1. KK
Tytykalová Nina, 9.A Goetheho pamätník 1. OK
Jamriška Matej 7.B , Sovová Mária 7.B,
Chocholáčková Eva 8.A
Biblická olympiáda 3. OK
Parčiová Barbora 7.A, Mrkvová Lucia 7.A, Kalmanová Klára 7.A, Sako Šimon 7.A, Fodorová Natália 9.A Hliadky mladých zdravotníkov 2. OK
Kudolániová Dominika, 9.A Shakespeare v nás - spev 1. OK
Ščepková Eva, Štepková Sabina, Závodská Emma, Frťalová Zuzana, Fordinálová Denisa, Patáková Nikola, Horná Viktória, Doležalova Sabina, Jablonická Petra, Sovová Mária, Šipkovská Alena
(5.A, 5.B, 7.B)
Vybíjaná 2. OK
Janáková Martina 8.A, Fodorová Natália 9.A, Kudolániová Dominika 9.A, Žáková Katarína 9.A Stolný tenis 2. OK
Pagerka Martin 7.A, Klačanský Michal 8.B, Sova Dominik 9.B Stolný tenis 2. OK
Sovová Mária, Mihálová Magda, Kudolániová Dominika, Halabrínová, Malíková Soňa, Olahová Lenka, Smolejová Petronela Hádzaná 2. OK
Žiačky ll. st. Preťahovanie lanom 2. OK
Družstvo žiačok Súťaž v aranžovaní „Jeseň čaruje“ Čestné uznanie
Sovová Mária, Blanárik Patrik, Karásková Zuzana, Karásková Mária, Mindžáková Michaela Senické zlaté jabĺčko Ocenené práce
Kolektív žiakov 7.B Shakespeare v nás 2. OK

 

Legenda: RK = regionálne kolo   OK = okresné kolo  KK = krajské kolo  ÚR = úspešný riešiteľ

 

najlepší žiaci v školskom roku 2008/2009

najlepší žiaci v školskom roku 2007/2008

najlepší žiaci v školskom roku 2006/2007

najlepší žiaci v školskom roku 2005/2006

najlepší žiaci v školskom roku 2004/2005

najlepší žiaci v školskom roku 2003/2004

najlepší žiaci v školskom roku 2002/2003

najlepší žiaci v školskom roku 2001/2002