hlavná stránka
Hlavná stránka Kontakty Štatistika a krúžky Učitelia Triedy Úspechy Projekty História školy Školský časopis predmety

Najlepší žiaci v školskom roku 2003/2004

Meno žiaka Názov súťaže Umiestnenie
Kňazovičová Dominika Olympiáda v anglickom jazyku 3. RK
6. KK
Polák Lukáš Geografická olympiáda 2. OK
8. KK
Pytagoriáda 2. OK
Wenyová Lucia Matematická olympiáda 1. RK
Morávková Kristína Pytagoriáda 1. OK
Klačanský Pavol Geografická olympiáda 10. OK
Rýzek Miroslav Pytagoriáda 3. OK
Horňák Martin Pytagoriáda 2. OK
Koprlová Radka Pytagoriáda 8. OK
Kruppová Simona Pytagoriáda 2. OK
Rýzková Eva Hurbanov pamätník 3. RK
Otépka Stanislav Goetheho pamätník 1. OK
Lišková Zuzana Goetheho pamätník 2. OK
Kubíčková Denisa, Luisa Al-Khufasová, Morávková Kristína Shakespeare v nás - spev 1. OK
Kubíčková Denisa, Rýzková Eva Shakespeare v nás - spev 3. OK
Pagerka Martin Shakespeare v nás - próza 2. OK
Krúpová Soňa Literárna súťaž Radlinského Kúty ocenená práca
I. stupeň Súťaž mladých zdravotníkov 3. OK
Jankovýchová Z., Herdová P., Malíková G., Vašková N., Holásková G., Špačinská L., Schmidtová M., Závodná A., Krchová L. vybíjaná 3. OK
uč. Vojzola, Šifel L., Bilovský L., Honza D., Nídel D., Otépka R., Ďurica T., Hrubša S., Černek M., Svatík T. hádzaná 3. OK
Müllerová D., Müllerová L., Šulová A., Malíková G., Hulková L., Jonášová D., Nováková M., Švrčková K. volejbal 3. OK
Otépka R., Svatík T., uč. Vojzola, Bilovský L., Nídel D., Včelka L., Honza D., Ďurica T., Hrubša S. volejbal 2. OK
uč. Vojzola, Bilovský L., Svatík T., Otépka R., Hrubša S., Nídel D., Otépka S., Ďurica T., Matula B., Fusek L., Černek M., Vach R. malý futbal 2. OK
Hulková Lucia, Lišková Gabriela, Lišková Zuzana streľba zo vzduchovky 1. OK
2. KK
žiaci Príroda a zvieratá nášho kraja ocenené práce
žiaci Moje zelené mesto ocenené práce
žiaci Farebný svet J. Pavloviča ocenené práce

 

Legenda: RK = regionálne kolo   OK = okresné kolo   KK = krajské kolo

 

najlepší žiaci v školskom roku 2008/2009

najlepší žiaci v školskom roku 2007/2008

najlepší žiaci v školskom roku 2006/2007

najlepší žiaci v školskom roku 2005/2006

najlepší žiaci v školskom roku 2004/2005

najlepší žiaci v školskom roku 2003/2004

najlepší žiaci v školskom roku 2002/2003

najlepší žiaci v školskom roku 2001/2002