hlavná stránka
Hlavná stránka Kontakty Štatistika a krúžky Učitelia Triedy Úspechy Projekty História školy Školský časopis predmety

Najlepší žiaci v školskom roku 2004/2005

Meno žiaka Názov súťaže Umiestnenie
Kolényová Mária 3.A Pytagoriáda 2. OK
Danada 4. A Majstrovstvá SR v šachu 6. SR
Gáfriková 4.A Shakespeare v nás čestné uznanie
Kalmanová 4.A Rozprávkové vretienko 3. OK
Kubíčková 4.A Shakespeare v nás čestné uznanie
Pagerka 4.A Majstrovstvá SR v šachu 1. SR
Krahulcová 5.B, Gáliková 5.B Shakespeare v nás 3. OK
Serina 5.B Geografická olympiáda 3. OK
Čo vieš o hviezdach 1. OK
Kudolániová 6.A Shakespeare v nás 1. OK
Rajnoha 6.A Shakespeare v nás čestné uznanie
Hurbanov pamätník 2. OK
Tytykalová 6.A Senické zlaté jabĺčko Hlavná cena
Fuksa 7.A Archimediáda 6. OK
Horňák 7.A Európa v škole ocenená práca. OK
Archimediáda 2. OK
Huttová 7.A, Čížová 8.B, Vojčíková 9.C, Nosková 9.C Atletika - štafeta 4x60 m 2. OK
Jablonický 7.A Pytagoriáda 7. OK ÚR
Archimediáda 1. OK
Klačanský 7.A Archimediáda 2. OK
Príkopa 7.A Európa v škole ocenená práca, OK
Polák 8.A Matematická olympiáda 2. OK
Geografická olympiáda 7. OK ÚR
Európa v škole čestné uznanie, SR
Rýzek 8.A Geografická olympiáda 15. OK ÚR
Lišková 8.B, Hulková 9.B, Morávková 9.A Streľba zo vzduchovky 2. KK
Al Khufasová 9.A, Morávková 9.A Shakespeare v nás 2. OK
Kolací 9.A Goetheho pamätník 1. OK
Morávková 6.A, Matfiaková 6.A, Žáková 6.A, Reháková 5.B, Matfiaková 6.B, Schmidtová 6.A, Fodorová 6.A, Nováková 5.B, Halabrínová 6.A, Malíková 6.B, Kudolániová 6.A, Smolejová 6.B Vybíjaná - mladšie dievčatá 3. OK
Hulková 9.B, Kubíčková 9.B, Schmidtová 9.B Stolný tenis 3. OK
Kubíčková 9.B Európa v škole ocenená práca, OK
Malár 9.B Chemická olympiáda 3. OK
Poláková 9.B Matematická olympiáda 11. OK ÚR
Chemická olympiáda 4. OK
Banda 9.C Atletika - 300 m 2. OK
Petráš 9.C, Banda 9.C, Honza 9.B, Chábela 9.A, Otépka 9.C, Nídel 9.B, Malár 9.B, Ďurica 9.C Volejbal - chlapci 1. OK
Petráš 9.C, Banda 9.C, Honza 9.B, Chábela 9.A, Repka 9.B, Smolej 8.B, Pham 8.B, Nídel 9.B, Malár 9.B Hádzaná chlapci 3. OK
Orgoňová 9.C, Nosková 9.C, Závodná 9.C, Rýzková 9.B, Poláková 9.B, Sedláková 9.C, Vašková 9.A, Kučerová 8.B Malý futbal - dievčatá 2. OK
Otépka 9.C Goetheho pamätník 2. OK

 

Legenda: RK = regionálne kolo   OK = okresné kolo  KK = krajské kolo  ÚR = úspešný riešiteľ

 

najlepší žiaci v školskom roku 2008/2009

najlepší žiaci v školskom roku 2007/2008

najlepší žiaci v školskom roku 2006/2007

najlepší žiaci v školskom roku 2005/2006

najlepší žiaci v školskom roku 2004/2005

najlepší žiaci v školskom roku 2003/2004

najlepší žiaci v školskom roku 2002/2003

najlepší žiaci v školskom roku 2001/2002