hlavná stránka
Hlavná stránka Kontakty Štatistika a krúžky Učitelia Triedy Úspechy Projekty História školy Školský časopis predmety

Štatistika za školský rok 2008/2009

Počty

  • učitelia: 27

  • vychovávatelia: 4

  • triedy: 18

  • žiaci: 403

Špeciálne triedy

  • v 4., 6. a 9. ročníku s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka

Krúžky v školskom roku 2008/2009

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Termín
Angličtina pre najmenších Mgr. Hlavičková streda
Angličtina pre najmenších Mgr. Kollárová štrvtok
Angličtina hravo Mgr. Horňáková H. utorok
piatok
Angličtina hravo Mgr. Návratová pondelok
štvrtok
Mladý matematik Mgr. Kutálková utorok
Floorbal Mgr. Koprlová utorok
Floorbal vych. Saková streda
štvrtok
piatok
Športové hry-vybíjaná Mgr. Koprlová štvrtok
Zdravotnícky Mgr. Kabaňová  
Športový Mgr. Vojzola pondelok
streda
Stolnotenisový Mgr. Vojzola utorok
štvrtok
Vybrané spracovanie materiálu Mgr. Kohútová streda
Hra na gitare Mgr. Štefeček štvrtok
Strom života Mgr. Cilík sobota
Rozhlasový PaedDr. Búzková  
Počítačový RNDr. Polák streda
Dramatizácia po anglicky Mgr. Horňáková H.  
Šachový Ing. Diviak piatok
Biblický Mgr. Jamrišková sobota
Chemický Mgr. Hébortová  
Strelecký PaedDr. Siwiec  
Aranžérsky vych. Krupčíková (Šaraboková) streda
Umelecká činnosť-tanečná Mgr.Čížová, Mgr.Horňáková štvrtok
Plavecký krúžok 2. st. Mgr. Horňáková utorok
Bystrá hlavička PaedDr. Búzková, RNDr. Polák utorok
Bystrá hlavička Mgr. Cígerová, RNDr. Polák štvrtok
Viac o čísle a slove Mgr. Ladislavová,
Mgr. Horňáková I.
pondelok
Maľujeme pre radosť Mgr. Nováková pondelok