hlavná stránka
Hlavná stránka Kontakty Štatistika a krúžky Učitelia Triedy Úspechy Projekty História školy Školský časopis Predmety
     
 

Kontakty

mapa s polohou ZŠ

 

Základná škola Senica, Komenského ul. 959, PSČ 905 01
riaditež školy PaedDr. Krzysztof Siwiec tel: +421 / 34 / 651 35 82
e-mail: zs2[znak-at]zoznam[bodka]sk
zástupkyňa riaditeža pre 1. stupeň Mgr. Alena Kováčová tel: +421 / 34 / 654 60 91
e-mail: zs2[znak-at]centrum[bodka]sk
zástupkyňa riaditeža pre 2. stupeň PaedDr. źubomíra Deáková tel: +421 / 34 / 654 60 91
e-mail: zs2[znak-at]centrum[bodka]sk
výchovný poradca PaedDr. ź. Búzková e-mail: buzkova[znak-at]gmail[bodka]com
predseda RZ Ing. Skalová e-mail:
jana_skalova[znak-at]orangemail[bodka]sk
sekretariát   tel./fax: +421 / 34 / 651 26 77
e-mail: mzdove[znak-at]azet[bodka]sk
zborovňa   e-mail: zborovna[znak-at]gmail[bodka]com
školská jedáleň ź. Poláková tel: +421 / 34 / 651 25 04