hlavná stránka
Hlavná stránka Kontakty Štatistika a krúžky Učitelia Triedy Úspechy Projekty História školy Školský časopis predmety

Zoznam učiteľov a vychovávateľov v šk. roku 2008/2009

Meno Predmet Triednictvo
Mgr. Ladislavová Zuzana Matematika - Pestovateľské práce 8.A
PaedDr. Búzková Ľubica Slovenský jazyk - Občianska výchova 5.A
Mgr. Cígerová Elena Slovenský jazyk - Občianska výchova 9.A
Mgr. Cilík Ján Prírodopis - Pestovateľské práce 9.B
Mgr. Horňáková Ivana Slovenský jazyk - Dejepis - Etická výchova 8.B
Mgr. Kabaňová Lýdia Prírodopis - Pestovateľské práce 6.A
Mgr. Kohútová Ľubica Slovenský jazyk - Výtvarná výchova 7.A
Mgr. Kutálková Ingrid Matematika - Zemepis 6.B
Mgr. Pfeifferová Alena Ruský jazyk - Francúzsky jazyk 7.B
RNDr. Polák Peter Matematika - Chémia  
Mgr. Robychová Anna Ruský jazyk - Dejepis - Nemecký jazyk  
PaedDr. Krzysztof Siwiec Základy techiky  
Mgr. Štefeček Ján Angličtina - Náboženská výchova  
Mgr. Vojzola Tomáš Telesná výchova - Branná výchova 5.B
PaedDr. Deáková Ľubomíra Fyzika - Základy techniky  
Ing. Kováčová Blažena Náboženská výchova (evanjelícke náboženstvo)  
Jamrišková Elena Náboženská výchova (rímsko-katolícke náboženstvo)  
Mgr. Čížová Alena 1. stupeň 4.B
Mgr. Kováčová Alena 1. stupeň  
Mgr. Hlavičková Miriam 1. stupeň 2.B
Mgr. Kollárová Ivana 1. stupeň 1.A
Mgr. Koprlová Vlasta 1. stupeň 4.A
Mgr. Nováková Dana 1. stupeň 2.A
Mgr. Sokolová Kvetoslava 1. stupeň 1.B
Mgr. Návratová Zuzana 1. stupeň 3.A
Mgr. Horňáková Hana 1. stupeň 3.B
Saková Jarmila školský klub detí  
Suchánová Lýdia školský klub detí  
Krupčíková (Šaraboková) Pavlína školský klub detí  
Královičová Andrea školský klub detí