hlavná stránka
Hlavná stránka Kontakty Štatistika a krúžky Učitelia Triedy Úspechy Projekty História školy Školský časopis predmety

Najlepší žiaci v školskom roku 2006/2007

Meno žiaka Názov súťaže Umiestnenie
Martin Pagerka Šach 1. miesto SR
140. miesto MS
Športovec roka
Jana Končitá Matematická olympiáda 1. OK
Pytagoriáda 6. OK
Michal Križan Matematická olympiáda 15. OK, ÚR
Pytagoriáda 4. OK
Eva Chocholáčková Francúzsky jazyk 1. KK, 4. SR
Matematická olympiáda 3. OK
Patrik Blanárik Matematická olympiáda 6. OK
Magdaléna Rossáková Anglický jazyk 1. OK, 5. KK
Martin Horňák Fyzikálna olympiáda 6. OK
Chemická olympiáda 6. OK
Stanislava Lisická Archimediáda 2. OK
Ema Závodská Pytagoriáda 2. OK
Hana Ševčíková Hurbanov pamätník 3. OK
Katarína Halabrínová Pytagoriáda 8. OK, ÚR
Michal Hodúl Mladý záhradkár 1. OK
Michaela Krčová, Alena Morávková Európa v škole Čestné uznanie SR
J, Končitá, A. Grebeníčková, A. Plaštiak, K. Suchánová, L. Ďurovková Shakespeare v nás 1. OK
Dominika Kudolániová Shakespeare v nás 2. OK
Andrej Fuksa Chemická olympiáda 2. OK, 8. KK
Fyzikálna olympiáda 5. OK
Petra Jablonická Športovec roka
Jana Manďáková Súťaž v aranžovaní 1. OK
Ľubica Nemečková Pytagoriáda 7. OK
David Baláž Goetheho pamätník 2. OK
Kristína Huttová Hod kriketovou loptičkou 2. OK
Vrh guľou 4. OK
M. Mihálová, M, Sovová. D. Bartáková, P. Nemcová, P. Jablonická, N. Gegáňová Floorbal diečatá 2. KK
M. Sova, E. Paták, M. Križan, M. Ponechal, M. Petranský, R. Slezák Floorbal chlapci 3. KK
D. Bartáková, M. Mihálová, D. Kudolániová, N. Smolejová, M. Sovová, K. Huttová, K. Halabrínová Hádzaná 2. OK
D. Bartáková, T. Kolényová, E. Harnúšková, D. Kudolániová, N. Smolejová, M. Mihálová, M. Sovová, K. Huttová, K. Halabrínová Futbal dievčatá 3. OK
V. Horná, K. Suchánová, J. Končitá, Ema Závodská, Eva Ščepková Hliadka mladých zdravotníkov 2. RK
N. Jurková, L. Kollárová, K. Kristiníková, H. Lašáková, L. Lopúchová Hliadka mladých zdravotníkov 2. RK
K. Kalmanová, L. Mrkvová, Š. Sako, N. Gegáňová Hliadka mladých zdravotníkov 4. RK

 

Legenda: RK = regionálne kolo   OK = okresné kolo  KK = krajské kolo  ÚR = úspešný riešiteľ

 

najlepší žiaci v školskom roku 2008/2009

najlepší žiaci v školskom roku 2007/2008

najlepší žiaci v školskom roku 2006/2007

najlepší žiaci v školskom roku 2005/2006

najlepší žiaci v školskom roku 2004/2005

najlepší žiaci v školskom roku 2003/2004

najlepší žiaci v školskom roku 2002/2003

najlepší žiaci v školskom roku 2001/2002