hlavná stránka
Hlavná stránka Kontakty Štatistika a krúžky Učitelia Triedy Úspechy Projekty História školy Školský časopis predmety

Najlepší žiaci v školskom roku 2005/2006

Meno žiaka Názov súťaže Umiestnenie
Patrik Blanárik 4.A Pytagoriáda 5. OK
Martin Horňák 8.A Fyzikálna olympiáda 1. OK
Pytagoriáda 3. OK
Pavol Klačanský 8.A Fyzikálna olympiáda 1. OK
Pytagoriáda 4. OK
Miroslav Rýzek 9.A Fyzikálna olympiáda 2. OK, 24. KK
Chemická olympiáda 2. OK, 11. KK
Andrej Fuksa 8.A Fyzikálna olympiáda 6. OK
Mária Kolényová 4.A Pytagoriáda 10. OK
Ján Jablonický 8.A Matematická olympiáda 1. OK
Fyzikálna olympiáda 2. OK
Pytagoriáda 4. OK
Lukáš Polák 9.A Fyzikálna olympiáda 1. OK, 15. KK
Chemická olympiáda 1. OK, 8. KK
Matematická olympiáda ÚR
Geografická olympiáda 7. OK
Simona Klvačová 9.A Francúzsky jazyk 2. KK
David Baláž 8.B Goetheho pamätník 1. OK
Adam Rajnoha 7.A Hurbanov pamätník 1. OK, 2. KK
Eva Chocholáčková 6.A Matematická olympiáda 3. OK
Radka Koprlová 7.A Matematická olympiáda 3. OK
Natália Fodorová 7.A Anglický jazyk 3. OK
Kristína Juríková 9.A Anglický jazyk 4. OK
Tomáš Serina 6.B Čo vieš o hviezdach 1. OK, 4. KK
Gabriela Lišková 9.B Vrh guľou 1. OK
Hod kriketovou loptičkou 2. OK
Martin Pagerka 5.A Majster Slovenska v šachu, Športovec roka
Tomáš Danada 5.A šach 2. OK
Oliver Orth Šaliansky Maťko 1. KK
Ľubka Nováková 6.B Európa v škole ocenená práca
Zuzana Karásková Senické zlaté jabĺčko Hlavná cena
– výtvar. časť
Magdaléna Mihálová 5.B Senické zlaté jabĺčko Hlavná cena
– výtvar. časť
Nikola Mudrončeková Senické zlaté jabĺčko Ocenená práca
– výtvar. časť
Tomáš Mrkva Senické zlaté jabĺčko Ocenená práca
– výtvar. časť
Dominika Kudolániová 7.A Senické zlaté jabĺčko 3. miesto – spev
Filip Pajpach 5.B Senické zlaté jabĺčko Ocenená práca
– lit. časť
Európa v škole Čestné uznanie SR
Martin Závodský 5.B Senické zlaté jabĺčko Ocenená práca
– lit. časť
Európa v škole Čestné uznanie SR
M. Kopálek, j. Portáš, Ľ. Ličko Streľba zo vzduchovky 1. OK
V. Harnošová, G. Lišková, T. Kolényová Streľba zo vzduchovky 1. OK, 2. KK
E. Ryšavá, L. Hostinská, V. Chovancová, L. Wényová Stolný tenis 3. OK
D. Kudolániová, R. Reháková, D. Bartáková, N. Smolejová, L. Schmidtová, K. Halabrínová, K. Mihoková, M. Mihálová Hádzaná 2. OK
L.Müllerová, L. Hostinská, K. Huttová, S. Malíková,
L. Romančíková Š. Matfiaková, L. Vargová, Ľ. Nováková
Volejbal 3. OK
S. Marková, M. Manďáková, D. Kudolániová, D. Bartáková, M. Mihálová, R. Reháková, J. Marková, D. Kubíčková, K. Lašáková, M. Sovová, B. Parčiová, L. Vargová Vybíjaná 2. OK
M. Sako, P. Klačanský, J. Jablonický, M. Horňák Senica – moje mesto 2. miesto
Mrkvová, Parčiová, Kolmanová, Grgáňová, Sako Hliadka mladých zdravotníkov 3. OK

 

Legenda: RK = regionálne kolo   OK = okresné kolo  KK = krajské kolo  ÚR = úspešný riešiteľ

 

najlepší žiaci v školskom roku 2008/2009

najlepší žiaci v školskom roku 2007/2008

najlepší žiaci v školskom roku 2006/2007

najlepší žiaci v školskom roku 2005/2006

najlepší žiaci v školskom roku 2004/2005

najlepší žiaci v školskom roku 2003/2004

najlepší žiaci v školskom roku 2002/2003

najlepší žiaci v školskom roku 2001/2002