hlavná stránka
Hlavná stránka Kontakty Štatistika a krúžky Učitelia Triedy Úspechy Projekty História školy Školský časopis Predmety
 

Projekt Infovek

Škola bola zapojená do projektu v septembri 2004, kedy dostala 6 počítačov, tlačiareň a skener od Slovak Telecom.

Od tohto okamihu sme začali budova novú učebňu vybavenú najmodernejšou technikou.

V októbri 2004 boli počítače na škole pripojené na Internet linkou ADSL s rýchlosou 1 Mbit/s.

V súčasnosti má škola učebňu vybavenú 14 počítačmi s pripojením na Internet a buduje ďalšiu učebňu, v ktorej sú zatiaž 4 počítače PC a 10 počítačov Macintosh.

Učebne využívajú žiaci na vyučovacích hodinách, v školskom klube i na krúžkoch.

Viac o počítačoch na škole...