hlavná stránka
Hlavná stránka Kontakty Štatistika a krúžky Učitelia Triedy Úspechy Projekty História školy Školský časopis Predmety
 

Projekt Daltonská školafotogaléria

Daltonský plán je aktuálny model reformnej pedagogiky
Má tri zásady: sloboda (zodpovednosť)
    spolupráca
    plánovanie času
  Hlavné myšlienky daltonského plánu:

zrušenie tradičného systému vyučovacích hodín a organizácie práce žiakov v triede

vyučovanie je založené na individuálnej práci žiakov

sloboda je základným princípom daltonskej školy

žiak pracuje svojím tempom a rozhoduje sa sám