hlavná stránka
Hlavná stránka Kontakty Štatistika a krúžky Učitelia Triedy Úspechy Projekty História školy Školský časopis Predmety
 

Projekt Zdravá škola

fotogaléria

Od 1. februára 2000 je naša škola členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.

Hlavné ciele projektu:

humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

výchova k zdravému spôsobu života

rozvoj pohybových aktivít, zvyšovanie fyzickej zdatnosti, ochrana a podpora zdravia

výchova k aktívnej ochrane životného prostredia