hlavná stránka

PC a my

(alebo stručne o histórii počítačov na našej škole)

1986/87: objavil sa na škole prvý počítač určený žiakom a učiteľom - Didaktik Alfa

1988/89: počítačová sieť pozostávajúca zo servera PP06 (učiteľský počítač) a 10 žiackych počítačov Didaktik Beta, začiatky pravidelnej výuky na počítačoch, prvý počítačový krúžok pod vedením I. Štefka

1997/98: v prevádzke prvé tri počítače typu PC-AT pre žiakov zapojené do siete bez CD mechaník. Odstránená zastaralá sieť pozostávajúca z PP06 a počítačov Didaktik Beta.

1998/99: pribudol štvrtý počítač PC určený na výuku - už s CD mechanikou, začiatky výuky nepovinného predmetu Práca s počítačom

2000/01: nainštalovaná sieť 15 počítačov typu Apple Macintosh, súčasťou je i laserová tlačiareň. Počítače sme dostali ako dar holandskej polície. V učebni sa využívajú i naďalej aj počítače PC.

2001/02: začiatok pravidelnej výuky voliteľného predmetu Práca s počítačom zameraná najmä na počítače Apple Macintosh.

november 2001: pripojenie prvého počítača PC na Internet analógovou linkou, škola má e-mailovú adresu, pribudol skener

jún 2001: vyhodnotenie súťaže Počítačových maniakov. Žiaci našej školy vyhrali 1. cenu a škola dostala ako výhru počítač iMac.

december 2002: zmena analógového pripojenia k Internetu na rýchlejšie ISDN, prvá mechanika CD-RW

17. december 2002: začína fungovať webová stránka našej školy

september 2004: dodávka 6 počítačov s ďalším príslušenstvom od Slovak Telecom vrámci projektu Počítače pre školy a začiatok budovania novej učebne výpočtovej techniky s počítačmi PC.

október 2004: pripojenie školy vrámci projektu Infovek na Internet linkou ADSL

do konca šk. roka 2004/05: dokúpenie ďalších počítačov a kompletné vybavenie novej učebne počítačmi

september 2005: zrušenie zastaralej učebne s počítačmi typu Macintosh a začiatok budovania novej druhej učebne s počítačmi PC

stará učebňa     nová učebňa