Výkresy žiakov  (12 snímkov)     [Strana 1 z 1] :: Choď na  
   
1 * Hučková Petra, 3,A * 344 x 480 * (66KB)
2 * Gašpárek Maťko, 3.A * 339 x 480 * (77KB)
3 * Zichová Ema, 1.A * 341 x 480 * (83KB)
4 * Ilčíková Sabinka, 1.A * 289 x 480 * (79KB)
  1  
  2  
  3  
  4  
5 * Baďurová Lucia, 1.A * 348 x 480 * (85KB)
6 * Karásková Zuzana, 1.A * 342 x 480 * (81KB)
7 * Břicháčová Michaela, 1.A * 320 x 480 * (85KB)
8 * Hučková Petra, 3.A * 692 x 478 * (154KB)
  5  
  6  
  7  
  8  
9 * Karásková Zuzana, 1.A * 716 x 466 * (181KB)
10 * Orgoníková Marika, 3.A * 720 x 480 * (155KB)
11 * Jamáriková Aďa, 4.B * 765 x 480 * (150KB)
12 * Matta Jakub, 4.B * 311 x 480 * (73KB)
  9  
  10  
  11  
  12