Počítače - história  (12 snímkov)     [Strana 1 z 1] :: Choď na  
   
1 * Počítač PP06 - obdobie slávy má už dávno za sebou * 401 x 400 * (19KB)
2 * Stará učebňa vybavená počítačmi typu Macintosh * 588 x 400 * (72KB)
3 * Stará učebňa vybavená počítačmi typu Macintosh * 404 x 407 * (36KB)
  1  
  2  
  3  
4 * Stará učebňa vybavená počítačmi typu Macintosh, v strede učebne boli počítače PC * 622 x 440 * (47KB)
5 * Stará učebňa vybavená počítačmi typu Macintosh, v popredí  3 počítače PC * 342 x 215 * (14KB)
6 * Výhercovia súťaže Počítačových maniakov preberajú výhru. Pre školu vyhrali počítač iMac. * 239 x 191 * (11KB)
  4  
  5  
  6  
7 * Počítač iMac v učebni * 563 x 400 * (41KB)
8 * Ešte raz počítač iMac * 533 x 400 * (39KB)
9 * Celkový pohľad na starú učebňa vybavenú počítačmi typu Macintosh, počítač vľavo za tlačiarňou bol jediný na škole s pripojením na Internet * 562 x 400 * (52KB)
  7  
  8  
  9  
10 * Nová učebňa vybavená počítačmi PC * 549 x 400 * (60KB)
11 * Nová učebňa vybavená počítačmi PC * 553 x 400 * (57KB)
12 * Nová učebňa vybavená počítačmi PC * 611 x 400 * (63KB)
  10  
  11  
  12