hlavná stránka

Deň netradičných športov 30. 5. 2008

MDD sme oslávili v piatok 30. mája netradičnými športovými súťažmi. Vydarilo sa i počasie, a tak nič nebránilo zápoleniu žiakov v nasledovných "športových" disciplínach:

päťskok,

bez cez prekážkovú dráhu,

dribling s futbalovou loptou,

streľba na basketbalový kôš,

preskoky cez švihadlo, podpor ležmo s výskokmi do vzpaženia,

odbíjanie loptičky stolnotenisovou raketou,

beh s pohárom vody,

hod na terč šípkou,

opičia dráha,

streľba na bránu hokejkou,

skákanie v mechu,

hod na kužeľky,

presný hod na štvorec,

streľba na bránu futbalovou loptou.

Na záver podujatia boli vyhodnotení najlepší súťažiaci i triedy, ktorí získali sladkú odmenu.

I. stupeň:

Najlepší chlapec: Polák Bruno, 4.A

Najlepšie dievča: Lavrinčíková Monika, 4.A

Najlepšia trieda: 4.A

II. stupeň:

Najlepší chlapec: Baláž Tomáš, 8.B

Najlepšie dievča: Jablonická Petra, 7.B

Najlepšia trieda: 8.B

Najlepší súťažiaci z vyučujúcich: p. uč. Kutálková

Pozrieť fotogalériu

Pozrieť video - skákanie v mechu

Pozrieť video - TV SEN