hlavná stránka

Deň Európy v Hohenau

V piatok 9. mája 2008 sme sa zúčastnili Dňa Európy v Hohenau, ktoré sa nachádza v Dolnom Rakúsku. Okrem nás, žiakov zo Senice, tam boli aj deti z Čiech a Rakúska. Stretnutia sa zúčastnilo okolo 400 detí.

Počas podujatia, ktoré trvalo tri hodiny sme videli veľa zaujímavých vecí. Autobus nás doviezol k tamojšej základnej škole. Všetci sme sa zhromaždili na školskom dvore, kde nás už čakali ďalší významní hostia. Pani riaditeľka nás srdečne privítala, predniesla príhovor a predstavila školskú kapelu so speváckym zborom, ktorí nám urobili menší program. Žiačky tamojšej školy nás privítali aj v slovenčine a češtine. Keď sme odchádzali zo školy, každému dali zástavku a odznak. Za sprievodu polície nás odprevadili k Európskemu pamätníku, kde si každý vyzdvihol balón so znakom Európskej únie. Presunuli sme sa na pekne vybudované ihrisko, kde boli k dispozícii rôzne prospekty o EÚ a stretnutie pokračovalo vypustením balónov a príhovorom starostu Hohenau. Nasledoval voľný program. Pri oddychu nám hrala miestna dychová hudba a jednu pieseň zaspieval i súbor Hviezdička zo 4. ZŠ.

Na záver nás organizátori pohostili malým občerstvením. Blížil sa záver, tak ešte spoločná fotografia a smer Slovensko! Zostal v nás dobrý pocit, že sme mohli reprezentovať Slovensko a nadviazať nové kontakty. Počasie bolo krásne, no skrátka, Deň Európy bol výborný.

 

Nikola Kollárová, Sandra Hirthová