hlavná stránka

  

Na hodine fyziky:
U: A teraz si povieme, prečo gáfor sublimuje. Videl už niekto gáfor?
Ž: Áno, to je v Senici očný lekár!

Podnebie je pásmo pod nebom

Záliv je, keď je niečo zaliate

Prieplav je preplávanie a prieliv je prelievanie

Prameň vyviera z podpovrchového povrchu Zeme

Vietor je vzduch, ktorý prudko lieta

Lastovičky preto sedia na drôtoch, lebo sa nabíjajú elektrinou, aby mohli doletieť do teplých krajín

Ameriku objavil inšpektor Kolombo

Lovci mamutov sa živili kamenným oštepom. Žili vo veľkej biede a často nemali na chlieb ani korunu. Oheň si strážili, lebo potom by museli jesť iba konzervy. Najprv orali kolíkom a až po veľa rokoch vynašli voly.