hlavná stránka

Testovanie (Monitor) - 9. ročník

Tu si môžeš otestovať svoje vedomosti na testoch z predchádzajúcich ročníkov.

 

Testovanie 9 - 2009

 Matematika, test A

 Slovenský jazyk a literatúra, test A

 
 

 

Testovanie 9 - 2008

 Matematika, test I.

 Matematika, test II.

 Matematika, ukážky

 Slovenský jazyk a literatúra, test I.

 Slovenský jazyk a literatúra, test II.

 

 Odpovede M I.  Odpovede M II.

 !!! Pripomienky k testom z matematiky a slovenského jazyka !!!

 Odpovede SJ I.  Odpovede SJ II.

 

Monitor 9 - 2007

 Matematika, test A

 Slovenský jazyk a literatúra, test A

 

 Správne odpovede

 

Monitor 9 - 2006

Riadny termín

 Matematika, test A

 Matematika, test B

 Slovenský jazyk a literatúra, test A

 Slovenský jazyk a literatúra, test B

Náhradný termín

 Matematika, test A

 Matematika, test B

 Slovenský jazyk a literatúra, test A

 Slovenský jazyk a literatúra, test B

 Správne odpovede      Správne odpovede

 Správne odpovede

 

Monitor 9 - 2005

Riadny termín

 Matematika, test A

 Matematika, test B

 Slovenský jazyk a literatúra, test A

 Slovenský jazyk a literatúra, test B

Náhradný termín

 Matematika, test A

 Matematika, test B

 Slovenský jazyk a literatúra, test A

 Slovenský jazyk a literatúra, test B

 Správne odpovede matematika oba termíny        Správne odpovede SJ oba termíny

 

Monitor 9 - 2004

 Matematika, test A

 Slovenský jazyk a literarúra, test A

 

 Správne odpovede

 

 

Monitor 9 - 2003

 Matematika, test A

 Matematika, ukážky

 Slovenský jazyk a literatúra, test A

 

 Správne odpovede

 

 

Ďalšie stránky s informáciami o Monitore 9:

 stránky firmy EXAM

 stránky Štátneho pedagogického ústavu