hlavná stránka

Zvonenie a školský klub detí

Vyučovacia hodina začiatok koniec prestávka
hodina 8.00 8.45 10 minút
hodina 8.55 9.40 20 minút
hodina 10.00 10.45 10 minút
hodina 10.55 11.40 10 minút
hodina 11.50 12.35 10 minút
hodina 12.45 13.30 30 minút
Poobedné vyučovanie:
7. hodina 14.00 14.40 5 minút
8. hodina 14.45 15.25  

 

Činnos v školskom klube detí (ŠKD)
Pred vyučovaním 6.30 7.45  
Po vyučovaní 11.15 16.30