hlavná stránka
 

Členovia rodičovskej rady v šk. roku 2007/2008

Trieda Meno zástupcu Funkcia Kontakt
1. A p. Hebnárová    
1. B p. Hessková    
2. A p. Saibel    
2. B p. Lacho    
3. A p. Skalová predseda jana_skalova[znak-at]orangemail.sk
3. B p. Janušková    
4. A p. Vyletelová pokladník  
5. A p. Hanzlíčková    
5. B p. Orth    
6. A p. Rehušová    
6. B p. Vargončíková    
7. A p. Kubíčková tajomník  
7. B p. Jablonická    
8. A p. Čambalová    
8. B p. Vargová    
9. A p. Morávek    
9. B p. Kadlečík    
       

 Štatút rodičovského združenia

   formát Pdf (87 kB)      formát Word (73 kB)

 

 Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za školský rok 2007/2008 - rozpočet

   formát Pdf (30 kB)      formát Excel (18 kB)