hlavná stránka

Európa v škole

Medzinárodný projekt/súťaž EURÓPA V ŠKOLE prebieha pod patronátom Rady Európy, Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Európskeho kultúrneho fondu. V Slovenskej republike sa projekt šíri nepretržite od roku 1992. Na Slovensku je registrovaný a podporovaný Ministerstvom školstva SR, ktoré je jeho hlavným garantom.

Súťaž je unikátna práve tým, že súčasne v tridsiatich šiestich krajinách Európy, v prostredí rôznych typov a stupňov škôl, ponúka každoročne možnosť približne 1 miliónu mladých Európanov zapojiť sa súčasne do šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. Práca nad spoločným mottom v širokej škále možností – prostredníctvom individuálnych, či kolektívnych prác, tradičnými – literárnymi, výtvarnými, či inými mutimediálnymi prejavmi, dáva možnosť skutočne každému vyjadriť sa k aktuálnym témam dneška.

Žiaci našej školy sa súťaže pravidelne – každoročne zúčastňujú a dosahujú pekné úspechy. Ponúkame vám výber najúspešnejších prác:

 

Školský rok 2005/2006

12 hviezdičiek, 1 Maruška,
12 mesiačikov

Autorka: Ľubomíra Nováková
Umiestnenie:
okresné kolo – 1. miesto

 

Školský rok 2004/2005

Európa – náš spoločný dom
Autor: Lukáš Polák
Umiestnenie:
okresné kolo – 1. miesto
celoslovenské kolo – čestné uznanie

 

Školský rok 2003/2004

Tatami a my
Autorka: Petra Poláková
Umiestnenie:
okresné kolo – 1. miesto

 

Školský rok 2003/2004

Záhorie - okres Senica
Autor: Lukáš Polák
Umiestnenie:
okresné kolo – 1. miesto
celoslovenské kolo – čestné uznanie

 

Školský rok 2002/2003

Dar Európe
Autori: Kolektív 9. A
Umiestnenie:
okresné kolo – 1. miesto
celoslovenské kolo – medaila Rady Európy
Pozri článok...

 

Školský rok 2001/2002

HISTORIA MAGISTRA VITAE
Autori:
Martin Štefečka, Róbert Vacula
Umiestnenie:
okresné kolo – 1. miesto
celoslovenské kolo – čestné uznanie

hlavná stránka